• שתפו אותנו:
 • Language
 • התקשרו אלינונווטו אלינו

  מדיניות פרטיות – בית מלון לגאסי נצרת

  מדיניות פרטיות – בית מלון לגאסי נצרת

  אפסילון דלתא מלונאות בע''מ בע"מ (להלן: "מלונות   Legacy" או "החברה") עושה מאמצים רבים במטרה להגן על המידע שלכם, ופועלת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, והתקנות מכוחו.

  מטרת מסמך מדיניות הפרטיות הינה להסביר למשתמשים באתר החברה (להלן: "האתר") את התנאים שיחולו על מסירת ושימוש במידע האישי באמצעות האתר, מהו הבסיס לעיבוד כל מידע אישי שנאסף מכם דרך גלישתכם באתר האינטרנט שלנו, לשם מה המידע ישמש, צורת גילוי המידע שנמסר בידיכם לצדדים שלישיים והשימוש ב-"עוגיות" או בקבצים או תגיות באתר האינטרנט, הכל כמפורט בתנאים שלהלן:

  1. שימושכם באתר באמצעות הרשמה, גלישה או כניסה לאתר מהווים אישור מצדכם לפיו קראתם את מדיניות הפרטיות ואת נהלי מלונות Legacy המפורטים בה, וכי אתם מסכימים לכך שהחברה תשתמש במידע השייך לכם, כולל עיבוד (לרבות איסוף, שימוש, גילוי, החזקה או העברה) של מידע בהתבסס על תנאי מדיניות זו.
  2. המידע שחברת מלונות Legacy מחזיקה בידיה אודותיך עשוי להיות מוחזק ומעובד ע"י קבצי מחשב ו/או במסמכים בכתב.
  3. לידיעתכם, אינכם חייבים לפי חוק לספק מידע אישי, אך חלק מהשירותים המוצעים באתר מחייבים מסירת מידע כאמור.
  4. אין במדיניות פרטיות זו כדי לחייב את מלונות Legacy לאסוף ולשמור מידע, ומלונות Legacy רשאית לפי שיקול דעתה למחוק או להימנע מאיסוף ושמירה של כל מידע.
  5. בעת שימושכם באתר עשויים להיאסף סוגי המידע הבאים:
   • מידע הנמסר באופן יזום - מידע הנמסר לחברה מיוזמתכם במהלך שימושכם באתר ו/או במסגרת יצירת קשר עם החברה באופן אחר (לרבות המוקד הטלפוני) וכן נמסר לחברה מאת צדדי ג' שלהם מסרתם את המידע מיוזמתכם (כגון סוכני נסיעות). בכלל זאת ייתכן שייאספו על ידינו סוגי המידע הבאים:
    • פרטי התקשרות (שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח דואר, מספר טלפון, מספר פקס', מספר דרכון, מספר ת.ז);
    • מידע אודות ביצוע תשלום (כרטיס תשלום: ספרות ומועד פקיעה לפי כללי PCI DSS, כתובת חיוב ומספר חשבון בנק);
    • נתונים דמוגרפיים (גיל, מין, כתובת מגורים וכיו"ב);
    • מידע אודות בני משפחה ומלווים כגון שמות וגילאים;
    • מידע בקשר עם ההזמנה שביצעתם, בקשר עם השהייה או ביקור במלונות Legacy (מועד הגעה ועזיבה, טובין ושירותים שרכשתם, העדפות אישיות (כהגדרתו להלן) , שיחות טלפון שבוצעו);
    • העדפות של אורחים ("העדפות אישיות"), כגון תחומי עניין, פעילויות, תחביבים, בחירת מזון ומשקאות, שירותים ובקשות עליהם הודעתם למלונות Legacy  או העדפות אשר נלמדו אודותיכם במהלך הביקור שלכם;
    • מידע המבוסס על מיקום גאוגרפי או מיקום אחר;
    • תמונות, וידאו שנאספו באמצעות מצלמות אבטחה הממוקמות בשטחים ציבוריים במלונות Legacy, כגון במסדרונות ובלובי של מלונות Legacy מערכות טלוויזיה במעגל סגור (CCTV) ומפתחות כרטיס אלקטרוני.
   • מידע שנאסף במהלך הגלישה באתר באמצעים טכניים/ממחושבים – לרבות:

  5.2.1          עוגיות (Cookies)- חלקי מידע המאוחסנים במחשב וקשורות למידע עליכם. חלק מהעוגיות יימחקו עם סיום גלישתכם בדפדפן  וחלקן נשמרות בכונן הקשיח של מחשבכם או של המכשיר הנייד שלכם, ומאפשרות לאתר לזהות את מכשירכם בביקורים עתידיים. בשל כך, אתר האינטרנט מכיל עוגיות וקבצים מקומיים אחרים. החברה רשאית להשתמש בעוגיות או בקובץ תצורה, המאוחסן בדפדפן או בכונן הקשיח של מחשבכם או של המכשיר הנייד שלכם, כדי להשיג מידע אודות השימוש שלכם באינטרנט באופן כללי. עוגיות וקבצים אחרים מכילים מידע המועבר למחשב שלכם ו/או לכונן הקשיח במכשיר הנייד שלכם. הם מסייעים לחברה לשפר את האתר ולספק שירות משופר ומותאם אישית. כמו כן, הם מאפשרים לחברה למנוע הונאות ו/או שימוש לרעה.

  הבסיס החוקי לעיבוד המידע הנמצא בעוגיות ובקבצים אחרים מורכב מהסכמתכם לתנאי השימוש באתר לרבות מדיניות הפרטיות נשוא מסמך זה ו/או מהאינטרסים הלגיטימיים של החברה לאפשר שימוש יעיל, נוח ובטוח באתר האינטרנט שלה.

  באפשרותכם לחסום יצירה אוטומטית של עוגיות באופן מלא או באופן חלקי באמצעות הפעלת הגדרות מסוימות בדפדפן, אולם אם תבחרו בהגדרות מחמירות מדי, יתכן שלא תהא לכם גישה לחלקים מסוימים באתר.

  5.2.2 קבצי יומן רישום הכוללים: דפים מפנים/דפי יציאה, כתובות IP, מידע על דפדפנים, עוגיות, ספקי שירות אינטרנט (ISP), סוגי פלטפורמות, חותמות תאריך/שעה. מידע זה לא מקושר למידע נוסף המאפשר זיהוי אישי באופן סביר. החברה משתמשת במידע זה במטרה לנהל את האתר ולאבחן בעיות בשרתים, לנתח מגמות ולעקוב אחר תנועת משתמשים באופן מצטבר לרבות לצרכים סטטיסטיים.

  1. החברה תשתמש במידע האישי שלכם אך ורק לצורך שבגינו מסרתם את המידע מיוזמתכם וכמפורט במדיניות פרטיות זו. ראשית, ישמש המידע לביצוע הזמנתכם ממלונות Legacy על מנת לספק לכם חוויית נופש שלמה, בהתאם להעדפותיכם ורצונותיכם.
  2. בנוסף, החברה עשויה גם להשתמש במידע לצורך ניתוח נתונים וסטטיסטיקות ולצורך ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת.
  3. ידוע לכם כי יתכן והחברה תידרש לפי חוק לחשוף מידע שסיפקתם בעת שימושכם באתר.
  4. כמו כן, יתכן והחברה תשתף את המידע האישי שלכם במקרה והחברה תאמין בתום לב כי יש בכך צורך לשם שמירה על עניין של מלונות Legacy או של צד שלישי, הנוגע לביטחון לאומי, לאכיפת החוק, ליטיגציה, חקירה פלילית, הגנה על בטיחותו של כל אדם או כדי למנוע מוות או נזק גופני קרוב, בתנאי שהחברה סבורה כי אינטרס זה אינו בטל ביחס לאינטרסים או זכויות היסוד והחירויות שלכם.
  5. בנוסף, יתכן שהחברה תחשוף מידע על אנשים המאיימים ו/או עשויים לפגוע בחברה ובשירותיה (כגון: הונאה מצד משתמשים, שליחת איומים, הפצת דואר זבל וכו').
  6. יתכן שהחברה תשתף את המידע שלכם עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בישראל ובחו"ל, למטרת שירותי הנופש עצמם (כגון סוכני נסיעות, יועצים שונים) וכן כנדרש להפעלה, תחזוקה ושיפור האתר. כמו כן, החברה עשויה לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל, במדינות בהן עשויה להיות רמות שונות של הגנה על פרטיות, הכל בכפוף לדין. כל הגורמים אליהם יועבר המידע כאמור לא יהיו רשאים לשתף או להשתמש במידע המאפשר זיהוי אישי שלא עבור החברה או לצורך תפעול האתר.
  7. מלונות Legacy רשאית להעביר מידע אישי ומידע אחר אודותיכם לצדדים שלישיים  במקרה של ארגון מחדש, מיזוג, מכירה של נכס או מניות של כל אחד מהמלונות המפורטים במדיניות פרטיות זו לעיל, מיזם משותף, המחאה של זכויות ו/או חובות של כל אחד מהמלונות המפורטים במדיניות פרטיות זו לעיל, העברה או דיספוזיציה  אחרת בעסקי מלונות Legacy ונכסיה, כולם או מקצתם (לרבות פירוק והליכים דומים אחרים).
  8. בנוסף, החברה עשויה להעסיק גורמי צד שלישי מהימנים כדי לסייע בהפצת סקרים, פרסום ו/או תכנים. לאחר השלמת הפרויקטים הללו, החברה תדרוש ותוודא שכלל המידע יושב אליה. בעניין זה יצוין כי כחלק מהשירותים המוצעים במסגרת האתר, תוכל להירשם לקבלת עדכונים על שירותים ומוצרים שמספקת מלונות Legacy וכן החברות נאזרין טורס בע''מ ושירותי אוטובוסים מאוחדים נצרת ייבוא בע''מ, הנמנות על קבוצת עפיפי, לרבות מידע פרסומי ותוכן שיווקי. בעת רישום לקבלת עדכונים כאמור, תתבקש הסכמתך לשמירת המידע אודות פרטי הקשר שמסרת והעדפותיך ביחס לעדכונים, וכן למשלוח העדכונים כאמור על-ידי החברה במישרין ו/או על-ידי ספקי שירותי דיוור ישיר. על שליחתם של עדכונים אלו, יחולו הוראות סימן ב' של פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ובכלל זאת, תוכל לבקש בכל עת כי נפסיק לשלוח אליך את העדכונים כאמור ונסיר אותך מרשימת הדיוור הישיר.
  9. לבסוף, לעיתים החברה משתפת מידע אגרגטיבי עם ספקי השירות שלה. מידע זה לא מכיל מידע המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים והוא משמש לפיתוח תכניות ותוכן שעשויים לעניין את המבקרים באתר.
  10. מלונות Legacy נוקטת צעדים סבירים, כפי המקובל וכמתחייב מהוראות הדין, על מנת לסייע בהגנה על המידע שלכם. החברה תפעל בהתאם לדין החל במקרה של כל פגיעה באבטחה, בסודיות או בשלמות המידע האישי שלכם, ובמידה שתראה לנכון או אם תידרש על פי הדין החל, תימסר לכם הודעה או תפורסם הודעה באתר, בהקדם האפשרי וללא דיחוי בלתי סביר, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם (1) צרכים לגיטימיים של אכיפת חוק או (2) הצורך קביעת היקף ההפרה ולהשבתה על כנה של שלמות מערכת המידע.
  11. החברה מגבילה את הגישה למידע האישי שלכם לאנשים הזקוקים לגישה כאמור על מנת לעבדו עבורה או לשם ביצוע עבודה ספציפית (כמו נציג שירות לקוחות), אנשים אלו יהיו כפופים להסכמי סודיות. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון ששום אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כשהפעילות היא מקוונת.
  12. החברה בודקת את נהליה לאיסוף, שמירה ועיבוד מידע בכדי לוודא שאוספים, שומרים ומעבדים רק את המידע האישי הדרוש כדי להפעיל או לשפר את האתר. ננקטים צעדים סבירים במטרה להבטיח שהמידע האישי שמעבדים הוא מדויק, שלם ועדכני, אך החברה תלויה במשתמשי האתר לעדכון או לתיקון המידע האישי שלהם בכל עת.
  13. האתר כולל קישורים שמובילים לאתרים אחרים. אתרים אלה עשויים לאסוף מכם מידע המאפשר זיהוי אישי. מדיניות פרטיות זו אינה מתייחסת לנוהלי איסוף המידע או הפרטיות של צדדי ג', וכל שימוש שתעשו בקישורים ו/או שירותים אלה הינם באחריותכם בלבד ו/או באחריות צדדי ג' אלו.
  14. בכפוף לדין החל, עשויות לעמוד לכם הזכויות הבאות בנוגע למידע אישי, כולן או חלקן:
   • הזכות לקבל מידע ולבקש גישה למידע האישי שהחברה מעבדת אודותיכם;
   • הזכות לבקש מהחברה להפסיק באופן זמני או לצמיתות לעבד את כל המידע האישי שלכם או חלקו;
   • הזכות להתנגד לעיבוד המידע האישי שלכם מטעמים אשר קשורים למצבכם או להתנגד לעיבוד המידע האישי למטרות שיווקיות;
   • הזכות לבקש שהחברה תמחק את המידע האישי שלכם;
   • הזכות לבקש מהחברה לתקן או לעדכן את המידע האישי שלכם כאשר אינו מדויקאו לא שלם;
   • כל זכות אחרת הקבועה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובתקנות שהותקנו מכוחו.
  15. החברה מבקרת את עמידתה בהוראות מדיניות זו באופן שוטף. כמו כן, ניתן להפנות למלונות Legacy שאלות, פניות או תלונות, ביחס לנושאים הכלולים במסמך זה בדרכים המפורטות להלן.
  16. שירותי החברה אינם מופנים לקטינים והחברה אינה אוספת ביודעין מידע אישי אודותיהם. משתמשים מתחת לגיל 18 נדרשים לקבל הסכמת הורה או אפוטרופוס למסירת המידע. אם ייוודע לחברה, באמצעות פניה לחברה או בדרך אחרת, כי קטין מסר מידע אישי מזהה באתר, החברה תעשה מאמץ סביר למחוק מידע זה.
  17. על ידי מסירת מידע האישי לחברה בהתאם למדיניות פרטיות זו, משתמשי האתר, לרבות, אך לא רק, משתמשים מישראל ומחוצה לה מבינים ומביעים את הסכמתם המפורשת למדיניות פרטיות זו ולאיסוף ועיבוד מידע אישי כאמור בחו"ל. השרת שעליו נמצא המידע עשוי להיות מחוץ למדינה שממנה ניגשת לאתר, ארץ המגורים או ישראל בה מאוגדת החברה.
  18. על ידי מסירת מידע אישי שלכם דרך האתר, הנכם מסכימים ומאשרים כי מלונות Legacy רשאית לאסוף, להשתמש, לעבד, להעביר ולחשוף את המידע האישי שלכם, כפי שמתואר במדיניות הפרטיות. הנכם מאשרים כי הסכמתכם ניתנת באופן חופשי ולא בשל חובה חוקית.
  19. מלונות Legacy רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות, מלונות Legacy תשנה מסמך זה כך שישקף את מהות השינוי. מלונות Legacy תודיע על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו דרך פרסום הודעה בולטת באתר האינטרנט של מלונות Legacy. מומלץ לעיין בהצהרה זו מדי כמה זמן בכדי לקבל מידע על האופן שבו מלונות Legacy מגנה על המידע שלכם.
  20. ליצירת קשר בכל הנוגע לנושאים הכלולים במסמך מדיניות זה ניתן לפנות למר שאדי עודה, באמצעות הדוא"ל בכתובת: shadio@lhchain.com
  21. מדיניות הפרטיות המפורטת לעיל מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

   

   

  שתפו אותנו:

  Book Now